OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

 

POSTEPOWANIE NR 2/5/BZ/2017

UWAGA – termin składania ofert przedłużyliśmy do dnia 14.07.2017 r.

Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie zakupowe nr 2/5/BZ/2017 pn. "Wymiana ogrodzenia posesji w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 oraz prace remontowobudowlane”

Załączniki:
Postępowanie 2_5_BZ_2017 OGŁOSZENIE
Postępowanie 2_5_BZ_2017 SIWZ
Postępowanie 2_5_BZ_2017 załącznik 1 do SIWZ - Oświadczenie oferenta
Postępowanie 2_5_BZ_2017 załącznik 2 do SIWZ - Projekt umowy
Postępowanie 2_5_BZ_2017 załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Postępowanie 2_5_BZ_2017 załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Postępowanie 2_5_BZ_2017 załącznik 5 do SIWZ - Wzór gwarancji wadialnej
Postępowanie 2_5_BZ_2017 załącznik 6 do SIWZ - Referencje
Postępowanie 2_5_BZ_2017 załącznik 7 do SIWZ - Protokół z wizji lokalnej

osoby udzielające informacji:

1) Andrzej Chmielewski, e-mail: andrzej.chmielewski@tuw-cuprum.pl tel. 076 72 77 400
2) Zdzisław Reguła, e-mail: zdzislaw.regula@tuw-cuprum.pl tel. 076 72 77 433

POSTĘPOWANIE NR 1/5/BZ/2017

Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie zakupowe nr 1/5/BZ/2017 pn. "Dostawa i wymiana okien zewnętrznych w budynku biurowym w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82"

UWAGA  w postępowaniu dopuszczamy odstąpienie od sporządzenia protokołu z wizji lokalnej.

UWAGA – z dniem 06.06.2017 r. zmieniliśmy wymagania dotyczące oczekiwanego parametru „U” okien z 1.1 na 1.4.

Załączniki:

Osoby udzielające informacji:

1) Andrzej Chmielewski, e-mail: andrzej.chmielewski@tuw-cuprum.pl tel. 076 72 77 400
2) Zdzisław Reguła, e-mail: zdzislaw.regula@tuw-cuprum.pl tel. 076 72 77 433

powrót do strony głównej TUW-CUPRUM