Świadczymy usługi ubezpieczeniowe na zasadach wzajemności dla dużych przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych różnych sektorów branżowych.

Jako Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM od kilkunastu lat skutecznie opracowujemy indywidualne, nowoczesne programy ubezpieczeniowe, uwzględniające szczególnie specyfikę danej branży, profesjonalne szacowanie ryzyka, rzetelny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Zapewniamy także sprawną likwidację szkód. Od lat specjalizujemy się m.in. w ryzykach przemysłowych tworząc kompleksowe rozwiązania produktowe.

Głównymi celami TUW-CUPRUM jest zapewnienie ochrony ryzyk zgłaszanych przez Członków Towarzystwa, oraz bezpieczeństwa prowadzonej działalności ubezpieczeniowej.

Głównym celem rozwoju Towarzystwa – wykorzystując efekt skali – jest radykalne obniżenie kosztów działalności ubezpieczeniowej w relacji do obrotów ubezpieczeniowych. Skutkować to będzie dla członków Towarzystwa dalszym obniżeniem efektywnych kosztów ubezpieczenia i jeszcze wyższą konkurencyjnością w stosunku do warunków ubezpieczenia oferowanych przez firmy komercyjne.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" w Lubinie rozpoczęło działalność ubezpieczeniową w 1994 roku.

Jako drugie Towarzystwo w Polsce funkcjonujące w formule ubezpieczeń wzajemnych. Założycielami TUW były spółki grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA, a pierwszymi członkami podmioty tej Grupy, lokalni przedsiębiorcy oraz odbiorcy i kooperanci Polskiej Miedzi.

W naszej pracy opieramy się na wzajemnym zaufaniu. Ponad wszystko staramy się, aby nasze Towarzystwo kojarzyło się z zaufaniem, profesjonalizmem oraz z rzetelną i fachową obsługą.

Do tej pory pozyskaliśmy zaufanie wielu klientów, którzy stale z nami współpracują, doceniając łączące nas relacje. Wiemy, że wizerunek firmy tworzą ludzie, dlatego też jesteśmy niezmiernie dumni z naszego zespołu, który stanowi grupa ambitnych specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń. Ich profesjonalizm oraz pełne i entuzjastyczne zaangażowanie w wykonywaną pracę to niewątpliwie nasze atuty.

Towarzystwo funkcjonuje w oparciu o jednooddziałową strukturę organizacyjną, prowadząc w ramach działalności wewnętrznej akwizycję produktową i podmiotową oraz likwidację zgłaszanych szkód.

Nowoczesny system informatyczny, zintegrowany z systemem finansowo - księgowym, jest w pełni dostosowany do potrzeb Towarzystwa - uwzględniając administrację polis ubezpieczeniowych oraz administrację likwidowanych szkód. Specyfika struktury organizacyjnej pozwala na minimalizację kosztów działalności ubezpieczeniowej (dając najniższy poziom kosztów działalności w polskim sektorze ubezpieczeń majątkowo-osobowych w relacji do obrotu ubezpieczeniowego) oraz w efekcie na obniżenie kosztów ubezpieczenia dla członków Towarzystwa.

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM został w 2023 roku wyróżniony w rankingu "Gwiazdy Ubezpieczeń" - organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Fotorelacja.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl

Zaufali nam

Świadczymy usługi dla dużych przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych różnych sektorów branżowych.

KGHMLasy PaństwowePEBEKA