Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe TUW Cuprum

Ubezpieczenia majątkowe pozwalają zabezpieczyć składniki majątku.

Ubezpieczenie to chroni mienie na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych np. pożar, gradobicie, powódź, kradzież. Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest w umowie, może obejmować m.in. dom, mieszkanie, uprawy, maszyny, sprzęt elektroniczny, zwierzęta hodowlane...

Przejdź do oferty

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC TUW Cuprum

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie to chroni od odpowiedzialności cywilnej podmioty objęte ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub użytkowaniem mienia, w zakresie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia.

Przejdź do oferty

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe TUW Cuprum

Przedmiotem ubezpieczeń osobowych jest życie i zdrowie człowieka oraz zdolność do wykonywania pracy.

Ubezpieczenie jest skierowane do pracowników i ich rodzin zakładów pracy będących członkami TUW-CUPRUM oraz na rzecz pracowników firm nie będących członkami Towarzystwa. Ubezpieczenie można zawrzeć w formie indywidualnej, grupowej.

Przejdź do oferty

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl