Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych ,,CUPRUM" w Lubinie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta Zarządu

Forma zatrudnienia:

 • Umowa na zastępstwo do 09.03.2023 r., z możliwością dalszej kontynuacji umowy na czas nieokreślony - pełny etat

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należeć w szczególności:

 • organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu,
 • obsługa posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnych Zgromadzeń Członków Towarzystwa,
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • obsługa organizacyjno-techniczna narad i spotkań biznesowych.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne:

 • wyksztalcenie średnie, podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • wykształcenie ,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebyte szkolenia oraz kursy,
 • przebieg zatrudnienia.

Oferty pracy prosimy przesłać w zamkniętej kopercie na adres Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych ,,CUPRUM" w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Zarządu”  lub elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@tuw-cuprum.pl w terminie do dnia 11.04.2022 r.

Uprzejmie informujemy, ze odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych.

Przetwarzanie danych osobowych :

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych administratora pod adresem e-mail: iod@tuw-cuprum.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie obowiązku prawnego administratora (w zakresie danych wskazanych w art. 22 1 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Państwa zgody (w zakresie pozostałych danych wskazanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym), która będzie wyrażona poprzez przesłanie do administratora zgłoszenia rekrutacyjnego z odpowiednimi danymi osobowymi. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Część danych może być przetwarzana dłużej w ramach uzasadnionego interesu administratora danych, w tym związanego z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami. W przypadku wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w oparciu o odpowiednie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne lecz niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl