Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR)

2023

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
 3. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2022

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
 3. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2021

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2020

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2019

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Opinia i raport audytora
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2018

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Opinia i raport audytora
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2017

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Opinia i raport audytora
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2016

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Opinia i raport audytora
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

 

 

 

O nas

Świadczymy usługi ubezpieczeniowe na zasadach wzajemności dla dużych przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych różnych sektorów branżowych.

Opracowujemy indywidualne, nowoczesne programy ubezpieczeniowe, uwzględniające szczególnie specyfikę danej branży, profesjonalne szacowanie ryzyka, rzetelny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Zapewniamy sprawną likwidację szkód. Od lat specjalizujemy się m.in. w ryzykach przemysłowych tworząc kompleksowe rozwiązania produktowe.

TUW-CUPRUM prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowo-majątkowych, oferując podmiotom gospodarczym ochronę z zakresu:

 1. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 2. ubezpieczenia choroby,
 3. ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym,
 4. ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami,
 5. ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych,
 6. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

TUW-CUPRUM jest jedynym w Polsce zakładem ubezpieczeń, stosującym zasadę systematycznego zwrotu składek z tytułu rozliczenia technicznego rachunku ubezpieczeń za rok obrotowy, oferując najwyższej jakości usługi ubezpieczeniowe, przy optymalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia ryzyk oraz minimalizacji kosztów finansowanej tą drogą ochrony ryzyka.

Historia

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" w Lubinie rozpoczęło działalność ubezpieczeniową w 1994 roku, jako drugie Towarzystwo w Polsce funkcjonujące w formule ubezpieczeń wzajemnych.

Założycielami TUW były spółki grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA, a pierwszymi członkami podmioty tej Grupy, lokalni przedsiębiorcy oraz odbiorcy i kooperanci Polskiej Miedzi.

Wyrazem systematycznego rozwoju Towarzystwa oraz jego stabilizacji na polskim rynku ubezpieczeniowym było:

 • produktowe rozszerzenie działalności o ubezpieczenia osobowe,
 • pozyskanie drugiego Związku Wzajemności Członkowskiej zorganizowanego w oparciu o jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,
 • pięciokrotnego wzrostu składek przypisanych brutto,
 • bezinwestycyjnego wzrostu środków własnych z niespełna 1 mln do poziomu przekraczającego 35mln zł,
 • osiągnięcie poziomu lokat w wysokości 46,8 mln zł,
 • zorganizowanie programów reasekuracyjnych i koasekuracyjnych dla przyjmowanych do ubezpieczenia ryzyk,
 • profesjonalizacji kadry Towarzystwa w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej.

Zasady funkcjonowania TUW-CUPRUM w oparciu o formułę wzajemnościową przewidywały w latach 2004-2008 dokonywanie zwrotów składek dla członków Towarzystwa wynikających z rozliczenia technicznego rachunku ubezpieczeń za każdy kolejny rok obrotowy. We wszystkich latach działalności Towarzystwo przekazywało ubezpieczonym zwroty składek w wysokości dodatniego technicznego wyniku ubezpieczeń. Wobec łącznej kwoty składek przypisanych brutto za lata 2004 – 2008 w wysokości 232 mln zł, zwrócona kwota składek ubezpieczonym na zasadach wzajemności wyniosła prawie 97 mln zł. Oznaczało to uzyskanie przez członków Towarzystwa obniżenia efektywnego kosztu ubezpieczenia o ponad 40% w stosunku do rynkowych cen ubezpieczanego majątku.

Równocześnie, w tym okresie Towarzystwo osiągnęło sumę nadwyżek bilansowych wynoszącą 27 482 tys. zł, która w dominującej części została przeniesiona na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy, oraz stanowiła podstawę do zasilenia funduszy celowych Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa

Piotr Dzikiewicz – Prezes Zarządu
Renata Głuszczuk – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Karolina Czerwińska
Anna Janiszewska-Frączek
Robert Kurek
Janusz Ostaszewski
Robert Szydlik
Marcin Zawada

Udziałowcy

KGHM Polska Miedź S.A.
MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o.
INTERFERIE S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
KGHM ZANAM S.A.
INOVA-Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna TUW-CUPRUM

Ład korporacyjny

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2019r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2018 r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2015 r.

Pobierz plik PDF

Polityka informacyjna

Pobierz plik PDF

Polityka reklamowa

Pobierz plik PDF

Ogłoszenia

dsdss

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM został w 2023 roku wyróżniony w rankingu "Gwiazdy Ubezpieczeń" - organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Fotorelacja.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl