Dane kontaktowe

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 82
59-301 Lubin

tel.: 076 72 77 400
tel.: 076 72 77 401
fax: 076 72 77 410
mail: sekretariat@tuw-cuprum.pl

NIP 692-10-10-769
REGON 390294404

Towarzystwo jest zarejestrowane pod nr KRS 0000050696 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 27 877 500,00 zł (w całości opłacony).

Biuro Zarządu

Sekretariat
Arleta Lisowicz
Asystent Zarządu

tel.: 76 72 77 411
fax: 76 72 77 410
mail: sekretariat@tuw-cuprum.pl

Andrzej Chmielewski
Dyrektor Biura Zarządu
tel.: 76 72 77 429
mail: andrzej.chmielewski@tuw-cuprum.pl

Ewa Prośniak
Starszy specjalista ds. administracyjno-kadrowych

tel.: 76 72 77 417
mail: ewa.prosniak@tuw-cuprum.pl

Ewa Kucharczyk
Specjalista ds. administracyjno-kadrowych
mail: ewa.kucharczyk@tuw-cuprum.pl

Zdzisław Reguła
Administrator

tel.: 76 72 77 433
mail: zdzislaw.regula@tuw-cuprum.pl

Biuro Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych
Małgorzata Świetlikowska
tel.: 76 72 77 409
mail: malgorzata.swietlikowska@tuw-cuprum.pl

Agnieszka Faluta
Starszy specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych

tel.: 76 72 77 432
mail: agnieszka.faluta@tuw-cuprum.pl

Monika Łukasiewicz
Starszy specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych

tel.: 76 72 77 431
mail: monika.lukasiewicz@tuw-cuprum.pl

Borys Frąckowiak
Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych

tel.: 76 72 77 428
mail: borys.frackowiak@tuw-cuprum.pl

Biuro Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych

Lila Miszczyk
Dyrektor ds. Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych

tel.: 76 72 77 420
mail: lila.miszczyk@tuw-cuprum.pl

Piotr Brzemiński
Z-ca Dyrektora ds. Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych

tel.: 76 72 77 421
mail: piotr.brzeminski@tuw-cuprum.pl

Dariusz Zelent
Starszy specjalista ds. likwidacji szkód majątkowch i osobowych

tel.: 76 72 77 422
mail: dariusz.zelent@tuw-cuprum.pl

Beata Strońska
Specjalista ds. likwidacji szkód osobowych

tel.: 76 72 77 426
mail: beata.stronska@tuw-cuprum.pl

Tomasz Kosmecki
Młodszy specjalista ds. likwidacji szkód majątkowych i osobowych

tel.: 76 72 77 438
mail: tomasz.kosmecki@tuw-cuprum.pl

Biuro Finansowo-Księgowe

Barbara Klepaczek
Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych Główny Księgowy

tel.: 76 72 77 402
mail: barbara.klepaczek@tuw-cuprum.pl

Anna Kozigrodzka
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych

tel.: 76 72 77 403
mail: anna.kozigrodzka@tuw-cuprum.pl

Biuro Reasekuracji i Analiz

Ewa Bartkowiak
Dyrektor Biura Reasekuracji i Analiz

tel.: 76 72 77 425
mail: ewa.bartkowiak@tuw-cuprum.pl

Dział IT

Jarosław Legieć
tel. 76 727 77 418
mail: it@tuw-cuprum.pl

 

 

IOD (Inspektor Ochrony Danych)
Grzegorz Rutkowski
tel. 516 822 671
grzegorz.rutkowski@tuw-cuprum.pl

Administrator Danych Osobowych (ADO):
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM"
ul. M. Skłodowskiej-Curie 82
59-301 Lubin
sekretariat@tuw-cuprum.pl
tel. 76 72 77 400

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM został w 2023 roku wyróżniony w rankingu "Gwiazdy Ubezpieczeń" - organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Fotorelacja.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl