Dane kontaktowe

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 82
59-301 Lubin

tel.: 076 72 77 400
tel.: 076 72 77 401
fax: 076 72 77 410
mail: sekretariat@tuw-cuprum.pl

NIP 692-10-10-769
REGON 390294404

Towarzystwo jest zarejestrowane pod nr KRS 0000050696 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 21 877 500,00 zł (w całości opłacony).

Biuro Zarządu

Sekretariat
Ewa Kucharczyk
Asystent Zarządu
tel.: 76 72 77 411
fax: 76 72 77 410
mail: sekretariat@tuw-cuprum.pl

Kierownik Biura Zarządu
Andrzej Chmielewski
tel.: 76 72 77 429
mail: andrzej.chmielewski@tuw-cuprum.pl

Kadry
Ewa Prośniak
tel.: 76 72 77 417
mail: ewa.prosniak@tuw-cuprum.pl

Administracja
Zdzisław Reguła
tel.: 76 72 77 433
mail: zdzislaw.regula@tuw-cuprum.pl

Biuro Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych
Małgorzata Świetlikowska
tel.: 76 72 77 409
mail: malgorzata.swietlikowska@tuw-cuprum.pl

Agnieszka Faluta
tel.: 76 72 77 432
mail: agnieszka.faluta@tuw-cuprum.pl

Monika Łukasiewicz
tel.: 76 72 77 431
mail: monika.lukasiewicz@tuw-cuprum.pl

Tomasz Gol
tel.: 76 72 77 423
mail: tomasz.gol@tuw-cuprum.pl

Borys Frąckowiak
tel.: 76 72 77 428
mail: borys.frackowiak@tuw-cuprum.pl

Biuro Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych

Dyrektor ds. Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych
Lila Miszczyk
tel.: 76 72 77 420
mail: lila.miszczyk@tuw-cuprum.pl

Piotr Brzemiński
tel.: 76 72 77 421
mail: piotr.brzeminski@tuw-cuprum.pl

Dariusz Zelent
tel.: 76 72 77 422
mail: dariusz.zelent@tuw-cuprum.pl

Beata Strońska
tel.: 76 72 77 426
mail: beata.stronska@tuw-cuprum.pl

Tomasz Kosmecki
tel.: 76 72 77 438
mail: tomasz.kosmecki@tuw-cuprum.pl

Biuro Finansowo-Księgowe

Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych Główny Księgowy
Barbara Klepaczek
tel.: 76 72 77 402
mail: barbara.klepaczek@tuw-cuprum.pl

 

Kierownik ds. Księgowości i Finansów
Anna Kozigrodzka
tel.: 76 72 77 403
mail: anna.kozigrodzka@tuw-cuprum.pl

Biuro Reasekuracji i Analiz

Dyrektor Biura Reasekuracji i Analiz
Ewa Bartkowiak
tel.: 76 72 77 425
mail: ewa.bartkowiak@tuw-cuprum.pl

Dział IT

Jarosław Legieć
tel. 76 727 77 418
mail: it@tuw-cuprum.pl

 

 

IOD (Inspektor Ochrony Danych)
Grzegorz Rutkowski
tel. 516 822 671
grzegorz.rutkowski@tuw-cuprum.pl

Administrator Danych Osobowych (ADO):
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM"
ul. M. Skłodowskiej-Curie 82
59-301 Lubin
sekretariat@tuw-cuprum.pl
tel. 76 72 77 400

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl