Informacje ogólne

Zgłaszanie szkód:

Dopuszczalne formy zgłoszenia szkody:

 1. drogą elektroniczną na adres: szkody@tuw-cuprum.pl,

 2. pocztą tradycyjną na adres: 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82,

 3. telefonicznie pod nr tel.: 076 72 77 400,

 4. w siedzibie TUW-CUPRUM pod adresem: 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82,

Roszczenia przesłane na inny, nie wskazany powyżej, adres nie będą rozpatrywane.

Formularze oraz wnioski zgłoszenia szkody znajdują się w zakładkach (w menu po lewej stronie) pn. "Szkody majątkowe". "Szkody osobowe" oraz "Szkody z odpowiedzialności cywilnej".

 

W celu likwidacji szkody, likwidatorzy TUW-CUPRUM przeprowadzają postępowanie likwidacyjne polegające na wyjaśnieniu:

 • okoliczności wypadku/zdarzenia,
 • przyczyny i skutki wypadku/zdarzenia,
 • istnienia bądź nie odpowiedzialności Towarzystwa,
 • rozmiar szkody i odszkodowania bądź odmowy,
 • istnienia ewentualnych odpowiedzialności osób trzecich za szkodę

Ubezpieczony po zaistnieniu zdarzenia lub wypadku zobowiązany jest do zgłoszenia szkody w TUW-CUPRUM poprzez:

 • okoliczności wypadku/zdarzenia,
 • przyczyny i skutki wypadku/zdarzenia,
 • istnienia bądź nie odpowiedzialności Towarzystwa,
 • rozmiar szkody i odszkodowania bądź odmowy,
 • istnienia ewentualnych odpowiedzialności osób trzecich za szkodę

Na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej, likwidator ocenia zasadność roszczenia/odszkodowania i ustala jego wysokość, wypłatę bądź odmowę. Ustalenie dot. postępowania likwidacyjnego Ubezpieczony otrzymuje w formie pisemnej.

Szkody majątkowe

Kwestie związane z likwidacją szkód majątkowych są rozpatrywane indywidualnie i poszkodowany każdorazowo otrzymuje pełną, pisemną informację o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Formularz zgłoszenia szkody majątkowej

Pobierz plik PDFPobierz plik DOC

Formularz zgłoszenia szkody kradzieżowo-rabunkowej

Pobierz plik PDFPobierz plik DOC

Formularz zgłoszenia szkody w transporcie krajowym

Pobierz plik PDFPobierz plik DOC

Roszczenie -wniosek o wypłatę odszkodowania

Pobierz plik PDFPobierz plik DOC

Szkody osobowe

Wykaz dokumentów, które Ubezpieczony lub Uprawniony zobowiązany jest przedłożyć ubiegając się o świadczenie z tytułu:

Choroby Wymagającej Leczenia Szpitalnego

 • wypis ze szpitala (karta informacyjna leczenia szpitalnego),
 • dowód osobisty ubezpieczonego.

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 • szczegółowy opis wypadku,
 • inne dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (protokół wypadku, dokumentacja policyjna),
 • dokumentacja medyczna lub informacja dotycząca miejsca leczenia,
 • dowód osobisty ubezpieczonego.

Zgonu Osoby Współubezpieczonej

 • odpis skrócony aktu zgonu osoby współubezpieczonej,
 • dowód osobisty ubezpieczonego,
 • oraz dodatkowo w przypadku zgonu teściów
 • dowód osobisty współmałżonka - w przypadku różnych adresów zameldowania – aktualnie wydany odpis skrócony aktu małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące)
 • w przypadku zgonu ojczyma, macochy, dziecka przysposobionego, pasierba
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ubezpieczonego z osobą zmarłą.

Zgonu Ubezpieczonego

 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • dowód osobisty osoby uprawnionej (jeśli osoba uprawniona nie została wskazana w deklaracji zgody - dodatkowo dokumenty uprawniające do wypłaty świadczenia,
 • oraz w przypadku zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (jeśli osoba uprawniona jest w ich posiadaniu).

Urodzenia Dziecka

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • dowód osobisty ubezpieczonego.
Wniosek o wypłatę świadczenia

Pobierz plik PDFPobierz plik DOC

Szkody z odpowiedzialności cywilnej

Formularz zgłoszenia szkody OC poszkodowany

Pobierz plik DOC

Formularz zgłoszenia szkody OC ubezpieczający

Pobierz plik DOC

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM został w 2023 roku wyróżniony w rankingu "Gwiazdy Ubezpieczeń" - organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Fotorelacja.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl